CO2 prestatieladder

Meeuwisse gaat voor CO2 reductie!

 
Meerdere van onze opdrachtgevers belonen opdrachtnemers die zich hebben laten certificeren ten opzichte van de CO2-Prestatieladder. Meeuwisse wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren.
Om in aanmerking te komen voor het gunningvoordeel kiest Meeuwisse voor certificering volgens de CO2-Prestatieladder.
Om dit te realiseren berekent Meeuwisse jaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. De eerste CO2 footprint is berekend over het jaar 2020, deze footprint berekening dient als basisjaar. De berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) uitstoot, conform de richtlijnen van ISO14064-1. Om deze uitstoot te reduceren heeft Meeuwisse de volgende CO2-reductiedoelstellingen opgesteld:
 
 

2025 10% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2022

*conform scope 1 & 2

 

 
 
Om dit te realiseren berekenen we jaarlijks onze CO2 footprint. Het inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In 2021 was onze footprint 406 ton CO2. Na de verhuizing naar ons nieuwe pand in augustus 2021 is de footprint  339 ton CO2 over het jaar 2022.

 

  
 Verwijzing naar www.SKAO.nl