WIJ ZIJN

Bedrijfsprofiel

MBP Beheer BV.

Eén naam, maar een breed scala aan kennen en diensten.

Meeuwisse MBP Beheer BV is voortgekomen uit het baggerbedrijf J.W Meeuwisse Nederland BV.

Dit familiebedrijf ontstond in de jaren veertig, vlak na de oorlog. In de afgelopen jaren zijn de werkzaamheden door allerlei activiteiten in de markt, in wet- en regelgeving en op milieugebied drastisch uitgebreid tot hetgeen wat u nu te bieden hebben.

MBP Beheer BV op een rij;

  • Meeuwisse Nederland BV,
  • Partners in Milieutechniek,
  • HS Vastgoed,

Voor alle werkmaatschappijen geldt dat het realiseren van goede, duurzame kwaliteit voorop staat.

Missie & Visie

Onze eerste doelstelling is dat wij de klant tevreden houden met een product waar wij achterstaan, producten die met een gezonde verstandhouding tussen klant en ons bedrijf naar een mooi eindresultaat worden gebracht, samenwerkend en oplossingsgericht.

Daarnaast hebben wij onze strategie ook afgestemd op de snelle veranderingen die bij de huidige tijdgeest horen, het woord wat hierbij hoort is natuurlijk Duurzaamheid.

Met een uitgebreid herijkt investeringsplan staan wij sterk in de duurzame ontwikkeling van ons bedrijf. In dit investeringsplan, wat is ingezet sinds 2016, zijn er diverse nieuwe voertuigen aangeschaft die voldoen aan de normen euro5/euro6.

Ook investeren wij in de elektrische ontwikkeling die de GWW-sector te bieden heeft, zo hebben wij bijvoorbeeld als één van de eerste aannemers in Nederland de ECO-Roadprinter aangeschaft die volledig elektrisch te werk gaat. Maar daar houdt het niet mee op.

 

In 2019 zijn wij begonnen met het vervangen van de bestaande diesel trilplaten en sleuvenstampers door elektrische trilplaten en sleuvenstampers, begin 2020 komen er vijf volledig elektrische minigravers en knikmopsen ons wagenpark versterken. Hiermee willen wij onze CO2 reductie doelstelling bereiken,  dat is 30% CO2 minder uitstoten in 2020.

Onze streven is om over vijf jaar een wagen/-machinepark te realiseren wat voor 90% elektrisch aangedreven is.

Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meeuwisse staat hiervoor en doet dit al uit zichzelf door mensen te werven die problemen hebben om een baan te vinden door diverse omstandigheden.

Met verschillende instanties wordt samengewerkt om deze mensen weer volledig mee te laten draaien in de maatschappij, de werkgelegenheid is groot in de GWW-sector maar het aanbod van vakbekwame mensen juist schaars, wij willen mensen stimuleren om zich te ontwikkelen bij Meeuwisse tot de vakman die er in een ieder schuilt.

 

 

Certificaten

Meeuwisse streeft voortdurend naar verbetering in haar bedrijfsprocessen, kwaliteit en duurzaamheid. Vandaar dat wij in het bezit zijn van onderstaande certificaten en erkenningen, natuurlijk houden wij ook de markt in de gaten voor verdere ontwikkelingen;