DE PARTNER OP HET GEBIED VAN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

11-11-2022: Gunning herinrichting Kerkeboslaan Wassenaar

Herinrichting Kerkeboslaan Wassenaar
 
We hebben de definitieve gunning binnen voor het herinrichting van de Kerkeboslaan te Wssenaar. 
 
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
 • Het verwijderen van elementenverharding;
 • Het verwijderen van de riolering;
 • Het verwijderen van de groenvoorziening; 
 • Het aanbrengen van nieuwe elementenverharding;
 • Het aanbrengen van een nieuw rioolstelsel;
 • Het aanbrengen van groenvoorziening; 
 • Het uitvoeren van de benodigde grondwerkzaamheden. 

de voorbereidingen zijn in volle gang maar de start van de werkzaamheden zal gaan plaatsvinden in het 1ste kwartaal 2023, een mooi uitdagend project om het nieuwe jaar mee te beginnen!

 

Wilt u de voortgang van dit project in de gaten houden, download dan de "Meeuwisse" app in de playstore!  

Meer informatie is te vinden op de projecten pagina!  
 
 

 Schermafbeelding_2022-11-16_120152_(2).png

04-11-2022: Gunning klein onderhoud riolering Delft 2023-2026

Klein onderhoud riolering Delft 2023-2026
 
We hebben de definitieve gunning binnen voor het klein onderhoud riolering in de gemeente Delft. De overeenkomst is geldig voor vier jaar en kan zelfs nog met 2 jaar worden verlengt. 
 
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
 • Het vervangen of nieuw aanbrengen van huisaansluitingen;
 • Het vervangen of nieuw aanbrengen van afwateringspunten;
 • Het inspecteren en reinigen van rioolaansluitingen. 

 

Een mooi passende aanvulling in onze dagelijkse bezigheden, waar we zeer content mee zijn en niet kunnen wachten om in het jaar 2023 mee te starten. 

Meer informatie is te vinden op de projecten pagina!  

 Schermafbeelding_2022-11-15_163144.png

01-10-2022: Gunning WRM Energiekwartier blok F1/E1

Woonrijp maken Energiekwartier blok F1/E1
 
We hebben de definitieve gunning binnen voor het woonrijp maken van het Energiekwartier Blok F1/E1 te Den Haag. 
 
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
 • Het woonrijp maken van de onafhankelijkheidstraat;
 • Het woonrijp maken van de Cort Heyligerstraat;
 • Het herinrichten van het fietspad en de parkeergelegenheid aan de aangrenzende zijde van de Noord West Buitensingel.

de voorbereidingen zijn in volle gang maar de start van de werkzaamheden zal gaan plaatsvinden in het 1ste kwartaal 2023, een mooie start dus van het nieuwe jaar! 

 

Wilt u de voortgang van dit project in de gaten houden, download dan de "Meeuwisse" app in de playstore!  

Meer informatie is te vinden op de projecten pagina!  
 
 

Schermafbeelding_2022-11-16_120400_(2).png

01-09-2022: Werkzaamheden van start!

Onderhoudsbestek Vroondaal Noord | 2022-2024
 
In opdracht van GEM Vroondaal CV hebben wij na het ontvangen van de definitieve gunning voor het onderhoud Vroondaal Noord, de eerste opritten mogen herstellen in deze bijzondere Haagse wijk. Een wijk waar wij vanaf het begin af aan al iets mee hebben en dus zeer content zijn dat wij de komende jaren het onderhoud mogen uitvoeren.
 
Het werk bestaat hoofdzakelijk uit:
 • Het herstellen/onderhouden van de elementenveharding; 
 • Het aanbrengen/onderhoude van groenvoorziening.
 
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden, download dan de "Meeuwisse " app in de playstore!
 
Meer informatie is te vinden op de projecten pagina!  
 
 

Vroondaal_(2)1.PNG

BRL K14020-01

Meeuwisse heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan, wij zijn daarom als bedrijf zeer trots op het behalen van het procescertificaat voor kwaliteitsgestuurd onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen conform de BRL K14020-01

 

BRL-K14020

download_(2).jpg

Laadpalen Meeuwisse

Je hebt duurzaam ondernemen en dan heb je Meeuwisse die graag dat stapje verder gaat.
 
Al jaren geleden zijn wij begonnen met elektrificeren van ons gereedschap en wagenpark. In januari 2022 kwamen daar onze eigen laadpalen bij op de nieuwe locatie aan de Waterpas te Den Haag. Hierdoor kunnen wij ons wagenpark nu zelf elektrisch opladen, en dan praten wij natuurlijk niet alleen over personenwagens, maar vooral ook om onze graafmachines, roadprinter, autolaadkraan en bestelwagens. Meeuwisse heeft nu 12 laadpalen met ieder 2 aansluitingen van 11kW de laadpalen zijn gespoten in onze huisstijl waardoor het in zijn geheel een mooi Meeuwisse plaatje oplevert. 
 
Combinatie met zonnepanelen
Om in alle elektriciteit te voorzien, hebben wij zo'n zeshonderd zonnepanelen op het dak liggen die 200 megawatt per jaar leveren, het idee is dat wij overdag stroom opwekken en rond 16.00 uur komt het materiaal terug om te laden. Uiteraard willen wij nog een stap maken en zijn wij bezig om onze opgewekte stroom op te slaan door middel van een batterijopslag. 
 
Meeuwisse rood op zijn groenst!
 
 

20220120_MGF4331_scaled.jpg

13-12-2021: Gunning div. projecten

- Vervangen kademuur Havenkade te Wassenaar

- Klein onderhoud elementenverharding - perceel B te Den Haag

- Herinrichting Kraayenstein fase 1B te Den Haag 

hou het verdere verloop in de gaten via de projecten pagina!

16-06-2021: Vooraankondiging verhuizing

Geachte relatie, 
 
Hierbij willen wij u informeren dat wij per 19 augustus 2021 gaan verhuizen. Wij gaan na vele jaren ons huidige pand aan de Mercuriusweg verlaten en gaan wij ons huisvesten in ons nieuwe pand aan de Waterpas 124 te Den haag. Een locatie die staat voor de toekomst! Een dak vol met zonnepanelen, laadpalen op het terrein voor ons elektrische materieel, gasloos verwarmen en genoeg ruimte om onze huidige groei te kunnen waarborgen. 
 
Per 19 augustus 2021 is het adres als volgt: 
 
MBP Beheer BV
Waterpas 124
2495 AT Den Haag
 
Meeuwisse Nederland BV
Waterpas 124
2495 AT Den Haag
 
Partners in Milieutechniek
Waterpas 124
2495 AT Den Haag
 
De telefoonnummers en overige gegevens blijven ongewijzigd. Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen.

11-11-2020: De 1ste stap naar een duurzame omgeving

Waar duurzaamheid een steeds grotere rol speelt in de maatschappij /arbeidsmarkt heeft Meeuwisse zijn visie daar al enige tijd geleden volledig op afgestemd. Hierdoor willen wij aantonen dat duurzaamheid een belangrijk aspect is in onze beleidsvoering.

Na diverse investeringen gedaan te hebben in o.a.: elektrische minigravers, elektrische knikmopsen, elektrische roadprinter, elektrische stampers/trilplaten en een hybride autolaadkraan is het nu de beurt aan ons wagenpark.

sinds 11-11-2020 zijn wij de trotste eigenaar van de 1ste van de vijf bestelde MAN eTGE bestelwagens, waardoor ons wagenpark dus ook een frisse "groene" opknapbeurt krijgt. 

Onderwerp: Wijziging Directie

Sinds de oprichting van Meeuwisse in 1945 is de directie gevoerd door de familie. De oprichter, de heer J.W. Meeuwisse, werd opgevolgd door zijn zoons Peter Meeuwisse en Koos Meeuwisse.
Vanaf 1 januari 2009 heeft Jan-Willem Meeuwisse als enig bestuurder-directeur Meeuwisse Nederland B.V. en PIM Partners in Milieutechniek B.V. bestuurd.  
Hij heeft, als 3de generatie familiebedrijf, vorm gegeven aan de uitbouw, toekomstbestendigheid, digitale professionalisering en verduurzaming van beide ondernemingen. 
In de afgelopen 10 jaar zijn de bedrijven gegroeid, de markt is veranderd en de nieuwe strategische doelen zijn geformuleerd.
In dit kader en toekomstgericht is het voor Jan-Willem tijd geworden om terug te treden als directie Meeuwisse en PIM en in dienst te treden bij de holding Meeuwisse MBP Beheer B.V.
Bij dit aftreden behoord een benoeming van een nieuwe directie voor beide werkmaatschappijen van Meeuwisse MBP beheer B.V. 
 
 
Jos Pfeifer als directie voor Meeuwisse Nederland B.V. en Partners in Milieutechniek B.V. 
Jos heeft een uitgebreide en indrukwekkende carriére opgebouwd in de bouw, bij sloopbedrijven en in de grond-, wegen- en waterbouw.
hij heeft ook al jaren ervaring met leidinggevende aspecten en is een expert op het gebeid van de technische kennis die aan deze sectoreren verbonden is.
Jos is al een aantal jaren actief binnen Meeuwisse Nederland B.V. als bedrijfsleider. 
 
 
Claudia Plugge-Mols als directie voor Meeuwisse Nederland B.V. en Boeg B.V. 
Claudia heeft een indrukwekkende carriére opgebouwd, met name op financieel gebied.
zij heeft in die hoedanigheid ook veel ervaring opgedaan op het gebied van leiding geven.
Sinds 1 februari 2009 is Claudia al het financiële hart en geweten van alle Meeuwisse bedrijven evenals lid van het managementteam. 
 
 
Jan-Willem Meeuwisse, als mede-eigenaar, blijft betrokken en inzetbaar bij alle werkmaatschappijen onder de MBP groep
(Meeuwisse Nederland B.V., Boeg B.V. en Partners in Milieutechniek B.V.). 
Wij gaan vol vertrouwen samen de toekomst in!  
 
 
Namens Aandeelhouders en Directie MBP groep.  

30-10-2020: Gunning rioolhuisaansluitingen en afwateringspunten

Vorig jaar was de eerste aanzet gegeven door het raamcontract beheerbestek riolering te Den Haag onder onze hoede te mogen nemen! Deze overeenkomst houdt o.a. in; het beheer en onderhoud van de inzameling (rioolaansluitingen en afwateringspunten) en transport (riolering van stedelijk afvalwater te Den Haag.
 
Maar daar bleef het gelukkig niet bij want in 2020 kwam daar nog veel meer moois bij:
- Raamcontract | drainage onderhoud te Den Haag; 
- Raamcontract | drainage reinigen te Den Haag; 
- Raamcontract | rioolhuisaansluitingen en afwateringspunten te Den Haag; 
 
Wij zijn dus ook de komende jaren met trots de rioolbeheerder van de Gemeente Den Haag en ook nu gaan wij er weer met volle overgave tegen aan! 

Covid-19 Richtlijnen

Hoe hoopt Meeuwisse de kans op besmetting met het Covid-19 virus te verkleinen? 
 • Wij houden zoveel mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar.
 • Personeel blijft twee weken thuis in quarantaine bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
 • Spreiding kantoorpersoneel door zoveel mogelijk mensen thuis te laten werken.
 • Spreiding schafttijden op projecten waar een groter aantal medewerkers aanwezig zijn. 
 • Extra investeringen in hygiënemaatregelen, zoals diverse desinfectie producten, pbm's etc. 
 • Volgen van de voorgeschreven richtlijnen opgesteld door het RIVM.
 • Volgen van het protocol 'Samen veilig doorwerken' opgesteld door de bouw-/techniek sector.
Download: 
Protocol - samen veilig doorwerken
Poster - maatregelen op de bouwplaats

01 juli 2020 - start Onderhoud riolering Westland

In opdracht van Gemeente Westland gaat Meeuwisse zich de komende jaren bezighouden met het onderhoud van de riolering in de gemeente. Meeuwisse stond al paraat als calamiteiten aannemer  bij kapotte drukriolering of het onderhoud van bijzondere rioolobjecten maar dat takenpakket is sinds juli 2020 behoorlijk uitgebreid. 
 
In het Westland bestaat de riolering uit vrijverval, mechanische en vacuümriolering. Meeuwisse zal de verantwoording op zich nemen voor het onderhoud van dit netwerk wat onder andere bestaat uit 185 rioolgemalen en de ruim 2700 minigemalen. 
 
Samengevat zal dit inhouden;
 • Het onderhoud van de drukriolering
 • Het reinigen van leidingen d.m.v. foampiggen
 • Het preventief en correctief onderhoud van de gemalen
 • Leveranties van de mechanische riolering. 
Bekijk de projecten pagina voor meer informatie: Onderhoud riolering Westland
 

22-09-2020 - Ahlmann AZ 95f

Een mooie upgrade voor ons machinepark, deze Ahlmann AZ 95f! Een krachtpatser die in combinatie met zijn bestuurder van elke zandbaan weer een strak biljartlaken zal maken!
 
Wij zijn er in iedergeval blij mee en onze machinist Ramond vd Luijtgaarden al helemaal! 

22 juni 2020 - start woonrijp maken Boekweitkamp Den Haag

Meeuwise heeft de gunning ontvangen voor het woonrijp maken Boekweitkamp te Den Haag!
De ontwikkellocatie beslaat het terrein van de voormalige brandweerkazerne van de Veiligheidsregio Haaglanden aan de Boekweitkamp 19.
Het doel van de ontwikkeling is transformatie tot woongebied, waarbij de natuur en ecologische waarden van de Schenk zal worden versterkt.
Momenteel bouwt Haag Wonen in combinatie met Heem Bouw aan 36 woningen, deze worden in september 2020 opgeleverd waarbij de openbare ruimte door Meeuwisse Nederland BV opnieuw ingericht zal worden. 
 
 
 
Bekijk de projecten pagina voor meer informatie: Woonrijp maken Boekweitkamp

Dit is Meeuwisse

24/7 Calamiteitenservice

Elementverhardingen

Openbare verlichting

Verkeersmaatregelen

Rioolwerkzaamheden en
huisaansluitingen

Bagger- en
beschoeiingswerkzaamheden

Kunstwerken en
straatmeubilair