DE PARTNER OP HET GEBIED VAN GROND-, WEG- EN WATERBOUW

Covid-19 Richtlijnen

Hoe hoopt Meeuwisse de kans op besmetting met het Covid-19 virus te verkleinen? 

  • Wij houden zoveel mogelijk anderhalve meter afstand van elkaar.
  • Personeel blijft twee weken thuis in quarantaine bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
  • Spreiding kantoorpersoneel door zoveel mogelijk mensen thuis te laten werken.
  • Spreiding schafttijden op projecten waar een groter aantal medewerkers aanwezig zijn. 
  • Extra investeringen in hygiënemaatregelen, zoals diverse desinfectie producten, pbm's etc. 
  • Volgen van de voorgeschreven richtlijnen opgesteld door het RIVM.
  • Volgen van het protocol 'Samen veilig doorwerken' opgesteld door de bouw-/techniek sector.

Download: 

Protocol - samen veilig doorwerken

Poster - maatregelen op de bouwplaats

22 juni 2020 - start woonrijp maken Boekweitkamp Den Haag

Meeuwise heeft de gunning ontvangen voor het woonrijp maken Boekweitkamp te Den Haag!

De ontwikkellocatie beslaat het terrein van de voormalige brandweerkazerne van de Veiligheidsregio
Haaglanden aan de Boekweitkamp 19. Het doel van de ontwikkeling is transformatie tot woongebied,
waarbij de natuur en ecologische waarden van de Schenk zal worden versterkt. Momenteel bouwt
Haag Wonen in combinatie met Heem Bouw aan 36 woningen. Deze worden in september 2020
opgeleverd waarbij de openbare ruimte door de gemeente dient te zijn aangelegd.

Bekijk de projecten pagina voor meer informatie: Woonrijp maken Boekweitkamp

Dit is Meeuwisse

24/7 Calamiteitenservice

Elementverhardingen

Openbare verlichting

Verkeersmaatregelen

Rioolwerkzaamheden en
huisaansluitingen

Bagger- en
beschoeiingswerkzaamheden

Kunstwerken en
straatmeubilair