Grond & saneringswerk

Grond & saneringswerk

Het ontgraven, vervoeren en verwerken van grond ten behoeve van infrastructurele werken vormt de basis van elk succesvol project. Meeuwisse heeft de kennis en ervaring om dit uit te kunnen voeren volgens nieuwste wet- en regelgeving maar ook naar uw eigen wensen.

Bouw- en woonrijp maken, grondverbetering, grondkeringen, bouwputten onder wat voor contractvorm dan ook. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de door Meeuwisse behaalde certificaten zoals de ISO 9001, BRL 7000 en VCA** zo bieden wij u de kwaliteitsgaranties die u van ons verwacht. Verder voeren wij ook bodemsaneringen uit, Bodemsanering is een complex proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken. De methode en techniek hangt van meerdere factoren af. Zoals de locatie en de mate van vervuiling. Na uitvoerig onderzoek vertelt Meeuwisse u welke saneringsmethode- en techniek zal worden toegepast om de grond bouwrijp te maken. Wij hebben hier opgeleid personeel voor, hierdoor kunnen wij snel en zorgvuldig voor u schakelen.

Referenties