Installatietechniek

Installatietechniek

Meeuwisse B.V. is gecertificeerd voor het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden aan lichtmasten, riool- en oppervlaktegemalen, verlichting in openbare ruimte en gebouw gebonden installaties.

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, van uiteenlopende installaties en systemen (zoals aansluiten lichtmasten, monteren en verwisselen van armaturen, het opsporen en verhelpen van storingen aan openbare verlichtingsinstallaties is dagelijkse kost bij éen van onze grootste opdrachtgevers de TU-Delft.

Referenties