Onderhoud mechanische riolering en rioolobjecten

Onderhoud riolering Westland

In opdracht van Gemeente Westland gaat Meeuwisse zich de komende jaren bezighouden met het onderhoud van de riolering in de gemeente. Meeuwisse stond al paraat als calamiteiten aannemer  bij kapotte drukriolering of het onderhoud van bijzondere rioolobjecten maar dat takenpakket is sinds juli 2020 behoorlijk uitgebreid. 
 
In het Westland bestaat de riolering uit vrijverval, mechanische en vacuümriolering. Meeuwisse zal de verantwoording opzich nemen voor het onderhoud van dit netwerk wat onder andere bestaat uit 185 rioolgemalen en de ruim 2700 minigemalen. 
 
Samengevat zal dit inhouden;
  • Het onderhoud van de drukriolering
  • Het reinigen van leidingen d.m.v. foampiggen
  • Het preventief en correctief onderhoud van de gemalen
  • Leveranties van de mechanische riolering. 
 

Onderhoud mechanische riolering en bijzondere rioolobjecten Westland

Voor de gemeente Westland voeren wij op oproep onderhoud/ calamiteiten werkzaamheden uit aan het vrij verval riool en de  mechanische riolering in de gemeente. Verder is er ook een overeenkomst gaande om het preventief onderhouden van;

Plaatafsluiters, schuifafsluiters, terugslagkleppen, ontluchters, foampig lanceerinrichtingen.