Station Holland Spoor Den Haag

Station Holland Spoor Den Haag

Meeuwisse voert in opdracht van de Gemeente Den Haag het opnieuw inrichten van het nieuwe stationsplein dat is ontstaan na het verwijderen van het oude parkeerterrein bij the Globe en het bouwen van een nieuwe front van het treinstation.  

 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
·         Aanbrengen bestrating;
·         Grondwerk;
·         Aanleg hemelwaterafvoeren;
·         Aanbrengen epoxylaag fietspad;
·         verwijderen bus perronverharding;
·         Verlengen bestaande haltes;
·         Opnemen en verplaatsen voetgangersoversteekplaats;
·         Opbreken asfaltverharding fietspad;
·         Aanbrengen asfaltverharding fietspad;
·         Aanbrengen markeringen.