OMOP elementenverharding Rijswijk

OMOP Rijswijk

In de huidige situatie is er achterstallig onderhoud aan de elementenverharding op diverse locaties verspreid over de stad. Voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de elementenverharding heeft de gemeente een meerjarig contract met Meeuwisse afgesloten.

Door middel van dit contract is Meeuwisse dus ook de aannemer voor het uitvoeren van groot onderhoud aan de elementenverharding in de gemeente Rijswijk, of het nu herstraten is of nieuw aan te brengen alles wat staat voor de term wegenbouw voeren wij maar al te graag uit in de Gemeente Rijswijk.