Herinrichting Centrum Wassenaar

Voorwoord Opdrachtgever

Het centrum van Wassenaar is dé plaats van ontmoeting dankzij een kwalitatief sterk winkelaanbod, horeca en culturele functies van een bibliotheek en een filmtheater. Het behouden en versterken van die kwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van meerdere partijen die een belang hebben bij een levendig en aantrekkelijk dorpscentrum.

 In 2016 is in samenwerking tussen de ondernemers, pandeigenaren en de gemeente Wassenaar de “Centrumvisie Wassenaar” opgesteld. Deze centrumvisie heeft geleid tot het vaststellen van vier speerpunten voor Wassenaar: identiteit versterken, functiemenging verbeteren, compacter maken van het centrum en de samenwerking versterken. De kernwaarden om de identiteit te versterken en het centrum te positioneren werden duidelijk: Stijlvol, Authentiek en Persoonlijk. De samenwerking werd versterkt door de instelling van een Ondernemersfonds (Stichting Centrum Management Wassenaar) en de oprichting van de Stichting BIZ Wassenaar - centrum. Functiemenging en compacter maken worden daar waar mogelijk en wenselijk geïntegreerd in het vigerend beleid van de gemeente. Daarnaast werd vastgesteld dat de positionering Authentiek, Stijlvol en Persoonlijk verder vertaald moest worden naar een nieuwe inrichting van het centrum.

 Deze Centrumvisie heeft geleid tot een aanvraag, begin 2018, aan drie gerenommeerde stedenbouwkundige bureaus om een Beeldkwaliteitsplan op te stellen. Uit deze drie bureaus werd, na een afgewogen selectieprocedure Ziegler Branderhorst stedenbouw uit Rotterdam geselecteerd. Vanaf dat moment is er hard gewerkt aan het nu voorliggende concept Definitief Ontwerp. Het begon in de zomer van 2018 met een interessante excursie naar voorbeeldprojecten in de omgeving (Heemstede, Lisse en Leiden). Hierna volgde een intensief participatieproces met bewoners, (horeca) ondernemers, winkeliers en pandeigenaren. Drie wekelijks kwam het werkteam bijeen, die terug koppelde aan de Stuurgroep, bestaande uit de wethouder, de voorzitter van de Stichting Centrum Management Wassenaar (centrumondernemers) en de voorzitter van de Stichting BIZ Wassenaar centrum (pandeigenaren). Het compacte werkteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeentelijke diensten economie, stedenbouw, beheer, verkeer en civiele techniek, bewoners, winkeliers en pandeigenaren) zorgde voor een soepel verloop van het traject. Het plan werd bovendien voorgelegd aan de Welstandscommissie en de gemeentelijkeadviseurs groen, duurzaamheid en cultureel erfgoed. Aspecten als klimaatbestendigheid, toegankelijkheid en circulaire economie zijn nadrukkelijk meegenomen.

 Het team werd voorgezeten door programmaleider Tiny van der Feltz en gemeentelijk projectleider Arjenne Vlietstra. Middels vier grote publieke bijeenkomsten is het plan gedeeld met groter publiek. Dit intensieve proces van cocreatie heeft geleid tot een breed gedragen inrichtingsplan voor het centrum van Wassenaar. Wij zijn trots op het resultaat dat we nu kunnen presenteren. Het woord is nu aan de gemeenteraad van Wassenaar, dat zich uiteindelijk zal moeten kunnen vinden in dit concept Definitief Ontwerp en daarmee ook de financiering van dit plan zal moeten goedkeuren. Wij kijken uit naar de periode van realisatie van de voorstellen uit dit inrichtingsplan in de volle overtuiging van de noodzaak tot uitvoering van het Beeldkwaliteitsplan. Want een goed functionerend en aantrekkelijk centrum is essentieel voor de vitaliteit en leefbaarheid van Wassenaar en een voorwaarde voor een gezond vestigingsklimaat. 

14-02-2024 Voorbereiding project!

Welkom bij het project 'Revitalisatie Centrum Wassenaar'. 

 Meeuwisse gaat in opdracht van de Gemeente Wassenaar de herinrichting opzich nemen van de Langstraat e.o. De werkzaamheden bestaan ondere andere uit het vervangen van de elementenverharding, groenvoorzieningen, straatmeubilair en verlichting. 

Locatie werkzaamheden:  
Langstraat / Gravestraat / Molenstraat / Kerkstraat / Plein / Kloosterland / van Hogendorpstraat / Luifelbaan

In het eerste kwartaal van 2024 is Meeuwisse druk bezig met de voorbereiding en zoals er het nu uitziet gaan wij medio kwartaal 2 aan de gang met dit mooie uitdagende project. Met de Meeuwisse App houden wij u graag op de hoogte over de voortang! heeft u vragen over de werkzaamheden? via deze app stelt u ons deze gemakkelijk en snel. 

Langstraat_Wassenaar2.png

In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden