VacaturesKijk op onze vacature pagina of werk.nl Interesse? Bekijk de vacature

ContactHeeft u vragen voor PIM BV? Vult u dan volgend formulier in en wij nemen contact met u op. Ga naar formulier

PIM B.V. Diensten

PIM biedt ondersteuning bij (water)bodemonderzoek en rioolreiniging conform de NEN 5740 en is hiervoor NEN-EN-ISO 9001:2000 gecertificeerd. Er wordt verkennend onderzoek (bijvoorbeeld door eigendomsoverdracht), nul-eigenwaarde onderzoek (vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer) en tanksysteem onderzoek (BOOT en ondergrondse opslag tanks) uitgevoerd. Vanzelfsprekend verzorgt Partners in Milieutechniek B.V. ook het eventuele vervolgtraject (nader bodemonderzoek, opstellen van saneringsplannen/plannen van aanpak) en kunnen wij saneringsbegeleiding verzorgen.

Tevens kunnen wij bouwstoffenonderzoek uitvoeren op grond en overige niet-vormgegeven bouwstoffen (bijvoorbeeld puingranulaat). Wij voeren ook keuringen van zwarte grond en compost (BOOM) uit, eventueel met de door de Voedsel en Waren Autoriteit vereiste glasbepalingen.

Zelf beschikken wij over een Riool-, Kolken-, Gemalen- en (mechanisch) Veegzandoverslag. Hier bufferen wij de afvalstoffen en dragen vervolgens zorg voor de milieuhygiƫnisch verantwoorde afzet van het materiaal naar een erkende verwerker. Ook deze activiteit is NEN-EN-ISO 9001 gecertificeerd.

Ook kunnen wij onderzoeken in het kader van het bouwstoffenbesluit verzorgen. Wij maken hiervoor gebruik van gecertificeerde veldwerkers. Door onze contacten in de milieuwereld kunnen wij u behulpzaam zijn bij het afzetten van uw afvalstromen. Onze analyses worden uitgevoerd door een door de raad van accreditatie geaccrediteerd laboratorium.

Over bodemonderzoek

Zoals met zo vele zaken heeft de overheid ook voor bodemonderzoeken een aantal regeltjes opgesteld. Deze regeltjes worden veelal als "narigheid" gezien. In dit geval zijn wij van mening dat dit niet geheel terecht is. Zelfs eerder het tegenovergestelde, ze zijn er in uw belang!! Een goed uitgevoerd onderzoek (volgens de normen), geeft aan wat de milieuhygiƫnische kwaliteit is van de door uw te verkopen/kopen grond. Voor de verkoper wordt vastgesteld dat de grond bij verkoop netjes (geschikt) wordt overgedragen of er wordt aangegeven wat moet worden gedaan om dit te bereiken.

Voor de koper wordt duidelijk dat de grond geschikt wordt overgedragen, zodat hij of zij later niet voor ongewenste verrassingen komt te staan. Verder is een volledig onderzoek (mits niet ouder dan drie jaar) voldoende om een bouwvergunning aan te vragen <ook een sterk argument voor de verkoper>. Altijd handig als u toch van plan was te gaan verbouwen. Het is duidelijk dat speciale aandacht besteed moet worden aan mogelijk bodemverontreinigende activiteiten/zaken, zoals bijvoorbeeld olietanks, voormalige kolenhokken, etc.