24-12-2012

Directie en medewerkers van Partners in Milieutechniek wensen u een hele fijne feestmaand maar bovenal een voorspoedig en gezond 2013.
De stortbaas is tussen 24 december 2012 en 6 januari 2013 op afroep beschikbaar.
Graag een stort minimaal 2 uur vooraf melden a.u.b.
Stortbaas telefoonnummer: 06-2239149020-12-2010

De stort van partners in milieu (PIM)

De stort van partners in milieu (PIM) is voor het ontvangen van rioolzand en veegvuil.

Bedrijven die hier gebruik van maken zijn bijvoorbeeld;
Sita Rioolreiniging
Gemeente Den Haag Riolering en Waterbeheersing
Jansen Rioolreiniging

U wilt zelf ook dicht bij Den Haag gebruik maken van deze stortlocatie?
Neem vrijblijvend contact op met de heer J.W. Meeuwisse