Meeuwisse gaat voor CO2 reductie!

Meerdere van onze opdrachtgevers belonen opdrachtnemers die zich hebben laten certificeren ten opzichte van de CO2-Prestatieladder. Meeuwisse wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van haar producten reduceren.
Om in aanmerking te komen voor het gunningvoordeel kiest Meeuwisse voor certificering volgens de CO2-Prestatieladder.

Om dit te realiseren berekent Meeuwisse jaarlijks haar CO2 footprint. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. De eerste CO2 footprint is berekend over het jaar 2012. Deze berekening is uitgevoerd voor scope 1 (directe) en scope 2 (indirecte) conform richtlijnen van ISO14064-1. Deze footprint berekening dient als basisjaar en wordt onderstaand gepresenteerd.

Om deze uitstoot te reduceren heeft Meeuwisse de volgende
CO2-reductiedoelstellingen opgesteld:

Meeuwisse stoot in 2017 25% minder CO2 uit
ten opzichte van het jaar 2012. (behaald)

* conform scope 1 en 2
** deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal FTE.

Meeuwisse stoot in 2020 32% minder CO2 uit
ten opzichte van het jaar 2012.

* conform scope 1 en 2
** deze doelstelling is gerelateerd aan het aantal FTE.

Doelstellingen
Om deze doelstelling te realiseren heeft Meeuwisse het volgende pakket maatregelen opgesteld:
- Aanvragen van groene stroom voor het kantoor;
- Het vergroenen van het wagenpark en de bedrijfsmiddelen

Individuele bijdrage
Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:
- Zorgen voor de juiste bandenspanning;
- Minder stationair draaien van bedrijfsmiddelen;
- Bewuster omgaan met energieverbruik op kantoor.

We vragen van iedere medewerker idee├źn om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.